call תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן
תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן

בחרו סניף
בחרו נושא

למידע נוסף

רשימת סוכנים

לפניכם רשימת סוכנים שיעמדו לשירותכם בכל תהליכי השיווק והמכירה של מוצרי בלורן.

הצטרפות לקוחות חדשים

כפיר גזלה
כפיר גזלה

מנהל אזור צפון ושרון

יששכר כהן
יששכר כהן

צפון

שמעון חסידים
שמעון חסידים

השרון

מנהל אזור דרום, ירושלים ומרכז

מרכז

אסף קדמון
אסף קדמון

ירושלים והסביבה

אופיר לוטפי
אופיר לוטפי

מנהל מכירות מפעלים

סוכן מכירות מפעלים

משה אברמוביץ
משה אברמוביץ

אילנית אלעזרי, מנהלת קשרי יצרנים    0732-310346   ilanit@bluran.co.il

קשרי יצרנים