call נגישות 3D מערכת הדמיות שיתוף
תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן
close

צרו איתי קשרצרו איתי קשר

מדיניות פרטיות באתר בלורן

גולשים יקרים,

האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה ודומה לכל מגדר ומין.

המסמך עשוי להתעדכן מעת לעת, ולכן חשוב לחזור ולהתעדכן בסעיפיו.

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

כחלק מהשימוש בשירותי האתר, המשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה ("בלורן") ובהם שם, דוא"ל ומספר טלפון. פרטים אלה נשלחו בהסכמתכם וישמרו ע"י המפעילה במאגר הלקוחות שלה לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות.

איזה מידע עשוי להגיע אלינו?

א. כל מידע שתמסרו לנו דרך האתר: טפסי הרשמה, מידע, השארת פרטי התקשרות שיחה עם נציג צ'אט וירטואלי וכיוצ"ב.

ב. מידע הקשור בנתוני גלישה, סוג מכשיר, מיקום, נתוני תקשורת, הזדהות (של המחשב) ומידע הקשור למשאבים שונים בהם תשתמשו בגלישה.

מטרות השימוש במידע

פרטי משתמש אשר יימסרו על ידכם יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעילה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של המפעילה (באמצעות שירותי ענן בארץ ובחו"ל) השומרת לעצמה את הזכות להשתמש בו כמפורט להלן:

האם וכיצד נשתמש במידע זה?

המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית גוגל אנליטיקס, "קוקיז" וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, אופטימיזציה, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

אבטחת מידע

המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע.

המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

עם זאת, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.

אנחנו מכבדים את המידע שחלקתם ולכן אנו נוקטים באבטחת המידע כמפורט מעלה, על מנת להבטיח את סודיות המידע שלכם.

אנחנו משתמשים בשרתים מאובטחים על מנת להבטיח אחסון ראוי למידע.

יצירת קשר

חשוב לנו שתבינו היטב את מדיניות הפרטיות שלנו ושתחושו בנוח כשאתם גולשים באתר שלנו ו/או משאירים לנו את פרטיכם לטובת יצירת קשר. אם יש לכם שאלות נוספות או הבהרות, נשמח אם תיצרו עם חברתנו במייל bluran@bluran.co.il

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר המפעילה.