call תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן
תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן

בחרו סניף
בחרו נושא

למידע נוסף

שובר הנחה ללקוחות

מתן הנחות מיוחדות ללקוחותיך

אחת ההתלבטויות בנוגע לעיצוב המטבח היא מוצרי העיצוב המשלימים.
מצד אחד, הרצון להמשיך את הקו העיצובי גם במוצרים המשלימים, מצד שני, המוצרים המשלימים נדחקים לסוף התהליך ונוצר מצב בו התקציב דחוק.
בדיוק ברגע בו ישתף אותך הלקוח בהתלבטות שלו תוכל לשלוף את שובר ההנחה ולאפשר לו לרכוש מוצרי עיצוב משלימים בהנחה. WIN WIN לכולם.

על מנת לשדרג ולקדם את העסקה, יצרנו עבורך שוברים אישיים, עליהם מופיעים הפרטים האישיים של היצרן, והם מיועדים עבור לקוחותיך.

בניית השובר מתבצעת בתאום מלא איתך. 

מתן הנחות מיוחדות ללקוחותיך

אחת ההתלבטויות בנוגע לעיצוב המטבח היא מוצרי העיצוב המשלימים.
מצד אחד, הרצון להמשיך את הקו העיצובי גם במוצרים המשלימים, מצד שני, המוצרים המשלימים נדחקים לסוף התהליך ונוצר מצב בו התקציב דחוק.
בדיוק ברגע בו ישתף אותך הלקוח בהתלבטות שלו תוכל לשלוף את שובר ההנחה ולאפשר לו לרכוש מוצרי עיצוב משלימים בהנחה. WIN WIN לכולם.

על מנת לשדרג ולקדם את העסקה, יצרנו עבורך שוברים אישיים, עליהם מופיעים הפרטים האישיים של היצרן, והם מיועדים עבור לקוחותיך.

בניית השובר מתבצעת בתאום מלא איתך. 

איזה מוצרים ניתן לרכוש עם השובר?

ההנחה ניתנת לרכישת 3 סוגי מוצרים משלימים:

- ערכות לארגון פנים המגירות מבית  BLUM

- חיפויי קיר מזכוכית

- שולחנות מבית PORTALINE

השירות ניתן ליצרנים בעלי תעודות הסמכה בלבד !

איזה מוצרים ניתן לרכוש עם השובר?

ההנחה ניתנת לרכישת 3 סוגי מוצרים משלימים:

- ערכות לארגון פנים המגירות מבית  BLUM

- חיפויי קיר מזכוכית

- שולחנות מבית PORTALINE

השירות ניתן ליצרנים בעלי תעודות הסמכה בלבד !