call תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן
תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן תמונת בלורן

בחרו סניף
בחרו נושא

למידע נוסף

תעודות אחריות ללקוחות

אחריות על מוצרי BLUM

חברת בלורן, נציגת BLUM בישראל, מעניקה 15 שנות אחריות על מגירות, קלפות, צירים ומסילות מבית BLUM, אשר נרכשו מחברת בלורן או ממשווקיה המורשים, הותקנו על ידי יצרן מורשה בעל תעודת הסמכה מטעמנו ובהתאם להוראות החברה היצרנית שאנו נציגיה בארץ. 
פירוט רשימת היצרנים המורשים והסמכותיהם מוצגים באתר. האחריות ניתנת בצמוד לאחריות שלך, היצרן, ובכפוף להוראות הניקוי והשמירה על מוצרי BLUM כפי שמפורטים בתקנון המלא של חברת בלורן באתר. 
בלורן מהווה מטריה למגוון רחב של מותגי איכות ולכל אחד מסגרת אחריות שונה. הפירוט המלא נמצא בתקנון המלא >>

לתקנון בלורן >>

אחריות על מוצרי BLUM

חברת בלורן, נציגת BLUM בישראל, מעניקה 15 שנות אחריות על מגירות, קלפות, צירים ומסילות מבית BLUM, אשר נרכשו מחברת בלורן או ממשווקיה המורשים, הותקנו על ידי יצרן מורשה בעל תעודת הסמכה מטעמנו ובהתאם להוראות החברה היצרנית שאנו נציגיה בארץ. 
פירוט רשימת היצרנים המורשים והסמכותיהם מוצגים באתר. האחריות ניתנת בצמוד לאחריות שלך, היצרן, ובכפוף להוראות הניקוי והשמירה על מוצרי BLUM כפי שמפורטים בתקנון המלא של חברת בלורן באתר. 
בלורן מהווה מטריה למגוון רחב של מותגי איכות ולכל אחד מסגרת אחריות שונה. הפירוט המלא נמצא בתקנון המלא >>

לתקנון בלורן >>

אחריות על מוצרי PORTA-LINE

חברת בלורן מעניקה 10 שנות אחריות על דלתות פורטה ליין המיוצרות במפעל בלורן. הפעלת האחריותעל גבי הדלתות היוצאות ממפעל בלורן, מוצמדת מדבקה ובה קישור להפעלת תעודת האחריות באתר בלורן על ידי הלקוח הפרטי. עם סיום התקנת דלתות המטבח, אנו ממליצים להפנות את הלקוח לאתר בלורן להפעלת האחריות.
בלורן מהווה מטריה למגוון רחב של מותגי איכות ולכל אחד מסגרת אחריות שונה. הפירוט המלא נמצא בתקנון המלא >>

 

לתקנון בלורן >>

אחריות על מוצרי PORTA-LINE

חברת בלורן מעניקה 10 שנות אחריות על דלתות פורטה ליין המיוצרות במפעל בלורן. הפעלת האחריותעל גבי הדלתות היוצאות ממפעל בלורן, מוצמדת מדבקה ובה קישור להפעלת תעודת האחריות באתר בלורן על ידי הלקוח הפרטי. עם סיום התקנת דלתות המטבח, אנו ממליצים להפנות את הלקוח לאתר בלורן להפעלת האחריות.
בלורן מהווה מטריה למגוון רחב של מותגי איכות ולכל אחד מסגרת אחריות שונה. הפירוט המלא נמצא בתקנון המלא >>

 

לתקנון בלורן >>

בעת תקלה – ביקור משותף של היצרן ונציג בלורן

אנו מייחסים חשיבות רבה לכך שהיצרן יצטרף לנציג בלורן בעת ביקורו בבית הלקוח בזמן תקלה, וזאת במטרה לזהות ולאפיין במדויק את התקלה.

זיהוי מדויק מאפשר לנו לדווח לספקים בחו"ל ולהעביר להם דו"ח רג'קטים על מנת לשפר ולשנות, במטרה לקבל מוצר מושלם.

שים לב! החלפת מוצר על ידי היצרן, ללא נציג בלורן, לא מאפשרת לנו לזהות את הבעיה, ולא מאפשרת לנו להשתפר ולהתייעל במידת הצורך.

בעת תקלה – ביקור משותף של היצרן ונציג בלורן

אנו מייחסים חשיבות רבה לכך שהיצרן יצטרף לנציג בלורן בעת ביקורו בבית הלקוח בזמן תקלה, וזאת במטרה לזהות ולאפיין במדויק את התקלה.

זיהוי מדויק מאפשר לנו לדווח לספקים בחו"ל ולהעביר להם דו"ח רג'קטים על מנת לשפר ולשנות, במטרה לקבל מוצר מושלם.

שים לב! החלפת מוצר על ידי היצרן, ללא נציג בלורן, לא מאפשרת לנו לזהות את הבעיה, ולא מאפשרת לנו להשתפר ולהתייעל במידת הצורך.